Специални доставки на гориво - до летище Крумово, цехове, стопанства, ниви, вили

Специални доставки на гориво - до летище Крумово, цехове, стопанства, ниви, вили

Апид 2000 извършва специални доставки на горива до летища, ниви, къщи, цехове и т.н. - навсякъде, където има нужда! Приема и доставя петролни продукти 24 часа в денонощието. Обхваща територията на Пловдив и Пазарджик.

Фирмата разполага със собствени цистерни за превоз на горивата.

Изпълнила е многократно спешни доставки до летище Крумово и зареждане на частни самолети с гориво.

Разполагаме със собствена складова база:

Пловдив, ул. "Георги Бенев" 5Б