Фирма „АПИД-2000” ООД кандидатства и получи безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

Фирма „АПИД-2000” ООД кандидатства и получи безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020
22 Юли 2020

Фирма „АПИД-2000” ООД кандидатства и получи безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. финансова подкрепа от ЕС, по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073, „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Средствата отпуснати по програата се използваха за покриване на разходите за персонал и по-конкретно разходи за заплати.