logo

Sale of fuel wholesale and retail

+359 32 967 401

+359 899 847 497

Vouchers for Fuel for the farmers in 2016

Vouchers for Fuel for the farmers in 2016
01 Sep 2015

Започна втория етап на помощта за земеделците - от 07.09.2015 г. до 25.09.2015 г., според изнесената информация от Минестерството на земеделието и храните на Република България.

Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”, започва вторият етап от изплащането на помощта, която е в размер до 40%. Ваучерите ще се използват само и единствено за получаване на газьол и не се разменят срещу пари. С тях земеделските стопани могат да закупят гориво от бензиностанциите.

Напомняме Ви, че от началото на 2014 г. всички земеделски производители трябва да водят дневник по образец за изразходваното количество гориво, в който да записват предприетите агротехнически действия по обработката на почвата и/или мероприятия, свързани с отглеждането на животните. През 2014 г. фермерите получиха ваучери за отстъпка от 0.64 лева за литър гориво, както и 60% от заявеното прогнозно количество гориво, използвано за земеделски нужди, а сега трябва да получат останалите от помощта 40%.

Заповядайте на Бензиностанции Апид 2000 - А1, А2, А3, А4, А5 и А6